Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 818 Gravdal–Ballstad, Vestvågøy kommune.