Reguleringsplanen for strekningen fv. 82 Maurnes-Reinsnes i Sortland kommune ble vedtatt 11. desember 2014.

Prosjekt "Delstrekning Maurnes-Reinsnes" er et underprosjekt av "Utbedring fv.82 Sortland-Risøyhamn", et utbedringsprosjekt hvor vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 m bredde.Delstrekning Maurnes-Reinsnes utgjør om lag 4,6 km og strekker seg fra idrettsbanen i utkanten av tettstedet Maurnes og fram til Reinsnes.