Statens vegvesen inviterer til åpent møte om reguleringsplanarbeidet på strekningen fv. 82 Maurnes–Reinsnes.

Møtet holdes på Sortland trafikkstasjon, torsdag 31. januar kl. 1800.

Planarbeidet skal gi grunnlag for utbedring av vegen samt etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Maurnes–Stamneskrysset.

Vi oppfordrer alle som har spørsmål eller innspill til planarbeidet om å møte opp.