Det er strekningen mellom Holmen-Maurnes som er forsterket og utbedret, i tillegg er det kommet på plass en like lang gang- og sykkelveg.

 

Les mer om saken på nettsidene til Nordland fylkeskommune.