Nordland fylkeskommune planlegger å utbedre hele strekningen mellom Sortland og Risøyhamn, og fredag 19. august var det tilbudsåpning på det første delprosjektet.

Dette skal bygges


Delprosjektet tar for seg 4,6 kilometer med veg mellom Holmen og Maurnes. Denne delen av vegen har i dag varierende bredde, men når delprosjektet står ferdig skal vegen være forsterket og ha en bredde på 6,5 meter langs hele strekningen.

Det legges til rette for myke trafikanter ved at det bygges gang- og sykkelveg langs hele strekningen.
I tillegg blir det nye veglys, samt at man benytter anleggsperioden til å skifte ut vann- og avløpsrør og diverse kabling.

Les mer om hvem som ga tilbud på nettsidene til Nordland fylkeskommune.

 

Arbeidet starter etter planen opp i løpet av høsten.