Nå som entreprenøren har lagt et første asfaltlag på deler av vegen, har Kristiansen mottatt en del telefoner fra trafikanter som lurer på hvor bred vegen skal bli.

- Mange reagerer på at vi i første omgang bare har lagt 5,5 meter med asfalt, og er bekymret for at vegen blir i smaleste laget. Men den første asfalten er bare et såkalt bærelag, og vegen skal få enda et lag asfalt til før den står ferdig. Da asfalterer vi helt ut til 6,5 meter, som skal være den ferdige bredden på vegen, forklarer Kristiansen.

Startet høsten 2016

Arbeidet med denne strekningen startet høsten 2016, og totalt er det 4,6 km veg fra Kvalsaukbrua til Maurnes som skal utbedres.

Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet. Statens vegvesen er byggherre og leder dette arbeidet på vegne av fylkeskommunen.

Gang- og sykkelveg og bredere fylkesveg

Langs hele strekningen skal det bygges en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg. Fylkesvegen skal også forsterkes og breddeutvides til 6,5 meters bredde. Det skal også monteres veglys langs hele strekningen. I tillegg skal det utføres en del jobb for Sortland kommune, Vesterålskraft og Relacom/Telenor. Dette omfatter vann og avløp, strømkabler og telefonkabler.


- Vi er kommet godt i gang med jobben, per nå gjøres det en stor jobb med vann og avløpsanlegget til Sortland kommune ved Maurnes skole. Det bygges også videre på gang og sykkelvegen, og det klargjøres for videre jobb med utbedring og forsterkning av fylkesvegen, forklarer Kristiansen.

Fremdrift

Det er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS som utfører byggingen og etter planen skal alt stå ferdig i løpet av høsten 2018.