Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av fylkesvegen samt etablering av gang- og sykkelveg fra Maurnes til Stamneskrysset.

Planen ligger også her
Planen ligger i tillegg på nettsidene til Sortland kommune, samt i papirformat på rådhuset i Sortland (servicetorget) og på Sortland Trafikkstasjon.

Merknader
Merknader til foreslått reguleringsplan sendes til Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø eller på e-post til: firmapost-nord@vegvesen.no.

Merknadsfristen er 21. juni 2013

Spørsmål
Stine Havelin, planprosessleder Statens vegvesen
Tlf. 995 68 555
E-post: stine.havelin@vegvesen.no

Jan Harry Johansen, Sortland kommune
Tlf. 76 10 91 05
E-post: jan.harry.johansen@sortland.kommune.no