Formål med prosjektet

Planen omfatter den siste av fem strekninger i prosjektet; fv. 82 Sortland–Risøyhamn. Forslaget legger til rette for utbedring av fylkesveg 82 mellom Forfjordelva og krysset til Lovika på Strandlandet, parsellen er 22 km lang. Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5 m bredde, Buksnesfjord bru skal skiftes ut. Ved Kvalshågen, Andøy turistsenter og Buksnesfjord legges vegen litt om.

Planforslaget:

Planforslaget sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i perioden 28.08.17-09.10.17 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "last ned",
  • Andøy kommune, servicetorget, Rådhuset,
  • Statens vegvesen, Region Nord, trafikkstasjonen Sortland og
  • www.andoy.kommune.no

Folkemøte

Det vil bli holdt folkemøte i Medby grendehus den 19. september kl. 1800-2000.

Merknader

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 9. oktober 2017 til:

Etter offentlig ettersyn og høring vil merknader og synspunkter bli behandlet og sendt videre til Andøy kommune for godkjenning.

Kontaktpersoner