På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Statens vegvesen i samarbeid med Andøy kommune utarbeidet en reguleringsplan for Storholen midlertidig massetak.

Planen er vedtatt og gir grunnlag for uttak av masser i forbindelse med utbedring av fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn, samt til istandsetting og avslutning av massetaket.

Planen finner du her.