Planarbeidet skal gi grunnlag for uttak av masser i forbindelse med utbedring av fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn, samt til istandsetting og avslutning av massetaket.

I tillegg til å kunne laste den ned fra denne siden (se nederst) vil planforslaget ligge i papirformat på rådhuset i Andøy (servicetorget) og på Sortland Trafikkstasjon.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget arrangeres åpen kontordag på Sortland trafikkstasjon tirsdag 3. mars 2015 kl. 1000–1500.

Spørsmål?

Spørsmål til planarbeidet kan også rettes til

Merknader

Merknader til foreslått reguleringsplan sendes til Statens vegvesen, pb.1403, 8002 Bodø eller på e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Merknadsfristen er tirsdag 24. mars 2015.