Undersøkelsene utføres av Fylkeskommunen og Sametinget. Se kart over de aktuelle vegstrekningene (parsellene).

Slik gjennomføres undersøkelsene

Undersøkelsene gjennomføres ved overflateregistrering. I noen tilfeller kan det være nødvendig å grave prøvestikk (prøveruter) for hånd. Prøvestikk brukes for å påvise spor etter steinalderboplasser i upløyd mark. Prøvestikkene er ca. 40 x 50 cm. De fylles igjen etter at de er dokumentert.

På enkelte områder kan det bli benyttet gravemaskin. Grunneiere som kan bli berørt av maskinell graving vil bli kontaktet i et eget brev som beskriver fremgangsmåten og grunneiers rettigheter. Statens vegvesen har hjemmel i oreigningslova § 4 til å foreta disse undersøkelsene.

De arkeologiske undersøkelsene starter i løpet av juni/juli.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål knyttet til praktisk gjennomføring av undersøkelsene kan du kontakte følgende personer:

Nordland fylkeskommune:

  • Kulturetaten, Nordland Fylkeskommune ved saksbehandler Tor-Kristian Storvik, tlf.: 47 63 91 86

Sametinget:

  • Sametinget: Kontaktperson hos Sametinget, saksbehandler Una Elstad. Tlf.: 78 47 41 68. 

Statens vegvesen:

Planområdene: