Planarbeidet gir grunnlag for uttak av masser i forbindelse med utbedring av fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn, samt til istandsetting og avslutning av massetaket.

Planen ble vedtatt 24. august 2015.