På oppdrag fra Troms fylkeskommune skal Statens vegvesen utbedre deler av fv. 848, strekningen Ytre Forså–Sørrollnes.

Prosjektet omfatter så langt: 

  • 2013 – Fjellsikring i området Skredan-Agnneset
  • 2014 – Vegutbedring Skredan – Godvika (1100 m)
  • 2015 – Etablering av midlertidig fergeleie på Breivoll
  • 2016 – Vegutbedring Hamran (1100 m)
  • 2018 – Vegutbedring Ura (1300 m)