Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet, Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen.

Fv. 848 har vært stengt for omfattende utbedring siden april, og skulle etter planen åpnet tidligere i høst. På grunn av en utglidning fra et fjellparti ovenfor vegen i området Halsen, måtte åpningen utsettes i påvente av ekstra sikringsarbeid.

Det har vært et hektisk arbeid med å sprenge vekk ustabile masser og sikre fjellpartiet, slik at det er trygt for ferdsel.

Entreprenøren er nå straks ferdig med dette arbeidet.

Vegen åpner for trafikk torsdag 20. desember kl. 12.

Fergeruter

Fra samme tidspunkt legges fergerutene om til normalrute, se tromskortet.no for oppdatert rutetabell.

Siste asfalt våren 2019

I området der utglidningen skjedde er det ikke lagt asfalt. Dette gjelder en strekning på ca. 500 meter, og denne skal asfalteres så fort det blir forhold til det – i løpet av våren/sommeren 2019.

Resten av vegstrekningen er ferdig asfaltert.

Dette er gjort

Strekningen som er utbedret er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg fram til avkjørselen til Sørrollnesfisk. Det har vært et omfattende og komplisert arbeid, i tillegg til at det er bratt og trangt på stedet har det som nevnt vært store utfordringer med ustabile masser.

Det er bygget en ny og bredere veg langs den eksisterende vegtraseen. Breddeutvidelsen er på ca. 1,5 meter + grøfter. I tillegg er det gjort særlige tiltak med tanke på stabilisering av veg og sikring i området med utfordrende fjellforhold.