Etter planen skulle det i løpet av våren/sommeren starte opp en ny runde med oppgradering av fylkesveg 848 på Rolla i Ibestad kommune.

Dette prosjektet skulle blant annet oppgradere vegen gjennom et området bedre kjent som «Ura». På denne delen av vegen er det store mengder steinur i terrenget over vegen, samtidig som det er bratt ned til sjøen på nedsiden. Her trengs det spesielle tiltak for å få til en breddeutvidelse av vegen, og det er løsningen for dette tiltaket som pr. i dag ikke er godkjent.

Ikke godkjent av tredjepart

Det er en strekning på ca. 200 meter gjennom Ura som er problematisk, og det er konsulentselskapet Multiconsult som har prosjektert løsningen på denne delstrekningen. En rutinemessig tredjepartskontroll av løsningen pekte på en del tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer, og på grunnlag av dette har Multiconsult foreslått å prosjektere en ny løsning.

- En ny løsning vil inneholde vesentlige endringer i forhold til det vi allerede har lyst ut, og i henhold til lov om offentlige anskaffelser må vi derfor avlyse konkurransen og lyse ut med nytt grunnlag, forklarer Tor Ivar Johnsen, seksjonssjef i Statens vegvesen, vegavdeling Midtre Hålogaland.

- Vi er ikke fornøyd med at denne situasjonen har oppstått, men sikkerheten går fremfor alt og vi vurderer derfor å sende deler av planen tilbake til tegnebordet, sier Johnsen.

 
Vegen videre

Arbeidet som skal utføres her er veldig komplisert og for å sikre at vegen ikke blir stengt lenger enn absolutt nødvendig, legges det opp til at entreprenøren skal utføre dette arbeidet i løpet av barmarksesongen – slik at de får jobbet så effektivt som mulig.

- Vi skal gjøre det vi kan for at dette skal gå så raskt, og er det mulig så legger vi fortsatt opp til byggestart i løpet av dette året. Likevel er det pr. i dag usikkert akkurat hvordan vi skal løse dette og når vi får eventuelle nye planer ferdig og kvalitetssikret. I verste fall må vi vente med å lyse ut denne jobben til 2018, sier Johnsen.

Statens vegvesen skal i løpet av denne uken ha et møte med Multiconsult for å avklare videre planlegging. 

Midlertidige fergeruter

I forbindelse med det planlagte vegprosjektet ville vegen blitt stengt mellom Sørrollnes og Hamnvik, og det var i den forbindelsen lagt opp til midlertidige fergeruter mellom Stangnes, Sørrollnes og det midlertidige fergeleiet i Breivika. I tillegg skulle det gå en hurtigbåt i trafikk mellom Breivika og Sørrollnes. Alt dette er satt på vent inntil videre.