- Vi har hatt en geolog på stedet, og utfordringene vurderes som mindre enn først antatt. Det betyr at vi ferdigstiller vegen i løpet av fredagskvelden og at vi derfor kan åpne vegen som planlagt på lørdag ettermiddag, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Midtre Hålogaland.

Det vil i løpet av neste uke gjøres noen ekstra sikringsarbeider på stedet. Dette vil medføre noen kortere stenginger av vegen, men dette vil annonseres og tilpasses fergedriften til og fra Sørrollnes.