Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet, og Statens vegvesen er byggherre.

De siste årene har det vært gjort omfattende forbedringer på deler av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes i Ibestad kommune. Vegen er smal og svingete, og to delstrekninger er så langt utbedret. Nå er det snart klart for oppstart på den tredje strekningen.

Dette prosjektet er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg mot Sørrollnes.

Et utfordrende arbeid

Det er et omfattende og komplisert arbeid som skal i gang. I tillegg til at det er bratt og trangt på stedet er det også en del steinur på oversiden av vegen, som blir utfordrende å sikre. Arbeidet består i å bygge ny og bredere veg langs den eksisterende vegtraseen. Breddeutvidelsen vil normalt være på ca. 1,5 meter + grøfter.

I tillegg blir det gjort særlige tiltak med tanke på stabilisering av veg og sikring i et ca. 220 meter langt område med steinur.

Ett tilbud

Tilbudet kom fra entreprenørselskapet Contexo A/S og tilbudssummen er på 39.231.797,20,-

Summen er eks. mva. og tilbudet skal nå kontrollregnes og kvalitetssikres før det kan signeres en kontrakt.

Arbeidet starter etter planen i løpet av april 2018.

Mer informasjon kommer

Vi skal sørge for god informasjon om arbeidet før vi setter i gang, både gjennom annonsering, informasjonsbrosjyre og åpne informasjonsmøter.