Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet, Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen.

Veien blir fysisk stengt rett etter den siste bebyggelsen på Sørrollnes og ved Storelva bru ved kraftverket på Ytre Forså. Nødvendig trafikk til/fra oppdrettsanlegget på Enkeltstein/Godvika opprettholdes. Det er ingen muligheter for omkjøring.

Vegen stenger 4. april 

Vegen stenges fra og med 4. april og fra denne dagen settes alternativ fergerute og skyssbåt i drift.

NB - legg merke til at vegstengingen er utsatt fra 3. april til 4. april. 

Hva skal gjøres?

Dette prosjektet er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg fram til avkjørselen til Sørrollnesfisk. Det er et omfattende og komplisert arbeid som skal i gang. I tillegg til at det er bratt og trangt på stedet er det også en del steinur på oversiden av vegen, som blir utfordrende å sikre.

Arbeidet består i å bygge ny og bredere veg langs den eksisterende vegtraseen. Breddeutvidelsen vil normalt være på ca. 1,5 meter + grøfter. I tillegg blir det gjort særlige tiltak med tanke på stabilisering av veg og sikring i et ca. 220 meter langt område med steinur.

Ferge og skyssbåt

Det er etablert et midlertidig fergeleie på Breivoll og i hele byggeperioden vil ferga gå i en egen rute mellom Harstad, Sørrollnes og Breivoll. Det blir lenger seilingstid og færre avganger. 

Oppdaterte fergeruter finner du på tromskortet.no.

Det settes også opp en egen skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll i hele perioden. Ruter for denne finner du på tromskortet.no.

 

Kontakt

Byggeleder Statens vegvesen

Isak Mathisen, telefon: 77 61 70 40

E-post: isak.mathisen@vegvesen.no

Sentralbord Statens vegvesen: 02030

 

Ibestad kommune

Telefon 77 09 90 00,

E-post: postmottak@ibestad.kommune.no

www.ibestad.kommune.no

 

Oppdaterte ruter for ferge, buss og skyssbåt finnes til enhver tid på nettsidene til Troms fylkestrafikk, www.tromskortet.no

 

Vegmeldinger og evt. innstilt ferge oppdateres fortløpende hos vegtrafikksentralen. Kontakt tlf. 175 eller www.175.no.