Troms fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

 

Ved Hamran skal vegen utvides i bredden og stigningen skal reduseres, og for å få til dette må man senke vegen.

Vegen blir helt stengt

Det er et omfattende arbeid og på grunn av sikkerheten og omfanget av arbeidet må vegen stenges fullstendig gjennom vår, sommer og høst 2016. Veien vil bli helt stengt rett nord for Sørrollnes fisk og ved kraftverket på Ytre Forså. Det blir ingen muligheter for omkjøring.

Det er etablert en midlertidig fergekai på Breivoll, slik at fergetrafikken kan opprettholdes. Det blir færre avganger i anleggsperioden. I tillegg blir det skyssbåt som går i rute mellom Sørrollnes og Breivoll i hele perioden.

Informasjonsmøte torsdag 14. april

  • Informasjon i Hamnvik klokken 1800-1900 (Kulturhuset)
  • Informasjon på Sørrollnes klokken 1930-2100 (Sørrollnes grendehus)