Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet. Dette prosjektet ble første gang lyst ut tidligere i år, men måtte etter kort tid trekkes tilbake da det ble oppdaget noen tekniske utfordringer i konkurransegrunnlaget.

Den tekniske løsningen er nå omprosjektert og Troms fylkeskommune har på nytt bevilget midler slik at prosjektet kan lyses ut og gjennomføres.

Sikrer næringstransporten

- Dette er et viktig prosjekt for Troms fylkeskommune, og det er ingen tvil om at akkurat denne delen av fylkesvegen er spesielt krevende. Derfor er det veldig viktig at vi nå får gjennomført dette prosjektet slik at vi sikrer vegen for næringstransporten, og spesielt sjømatnæringen, og selvfølgelig også for folk flest som ferdes her, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

De siste årene har det vært gjort omfattende forbedringer på deler av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes i Ibestad kommune. Vegen er smal og svingete, og to delstrekninger er så langt utbedret.

Nå er det snart klart for oppstart på den tredje strekningen. Dette prosjektet er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg mot Sørrollnes.

Dette skal gjøres

Det er et omfattende og komplisert arbeid som skal i gang. I tillegg til at det er bratt og trangt på stedet er det også en del steinur på oversiden av vegen som blir utfordrende å sikre. Arbeidet består i å bygge ny og bredere veg langs den eksisterende vegtraseen. Breddeutvidelsen vil normalt være på omlag 1,5 meter + grøfter. I tillegg blir det gjort særlige tiltak med tanke på stabilisering av veg og sikring i et ca. 220 meter langt område med steinur.

Ferge og skyssbåt

Vegen blir stengt for all trafikk i hele anleggsperioden. På samme måte som det var i 2016 legges det opp til å bruke det midlertidige fergeleie på Breivoll og i hele byggeperioden vil ferga gå i en egen rute mellom Harstad, Sørrollnes og Breivoll. Det blir lengre seilingstid og færre avganger. Oppdaterte fergeruter vil du etter hvert finne på tromskortet.no.

Det settes også opp en egen skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll i hele perioden. Ruter for denne vil du etter hvert finne på tromskortet.no.

Oppstart i løpet av april 2018

Arbeidet settes i gang i april 2018, og går alt etter planen er vegen ferdigstilt i løpet av høsten 2018.

Mer informasjon kommer

Vi skal sørge for god informasjon om arbeidet før vi setter i gang, både gjennom annonsering, informasjonsbrosjyre og åpne informasjonsmøter.

Tilbudsfrist 2. februar 2018

Fristen for å gi tilbud er satt til kl. 12.00, 2. februar 2018, se Doffin.no for eventuelle oppdateringer.

Tilbudskonferanse

Tilbuds konferanse avholdes tirsdag 9. januar 2018 kl. 09.00 på vegkontoret i Harstad, Fjordgata 5.

Oppdraget ligger i Doffin

Hele oppdraget er lagt ut i Doffin.