Det er snakk om noen steinblokker i forskjellig størrelse, der de største er rundt en kubikk.

Denne delen av fylkesveg 848 har vært stengt i hele sommer mens det har pågått omfattende anleggsarbeid her. Arbeidene skal avsluttes mot førstkommende helg, og det skal arrangeres vegåpning lørdag 22. oktober.

- Steinene ramlet ned på et sted som ikke var ferdig sikret enda. Akkurat dette stedet skal sikres med bolter, men disse var ikke ferdig montert. En henger som ble brukt i forbindelse med asfaltarbeider fikk noen skader, men til alt hell var det ingen personer som ble skadet, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i vegavdeling Midtre Hålogaland.


Geologisk vurdering i morgen


Inntil videre er arbeidet der steinene ramlet ned avsluttet og arbeiderne er trukket bort fra det aktuelle området. I morgen tidlig vil det sendes inn en geolog som skal vurdere fjellet og ut fra dette blir det tatt en avgjørelse om videre fremdrift, og om arbeidene kan bli ferdig innenfor planlagt tid.