Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet, Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen.

Forsinket på grunn av usikre masser

Fv. 848 har vært stengt for utbedring siden april, men arbeidet er forsinket på grunn av en utglidning fra et fjellparti ovenfor vegen i området Halsen. Utglidningen har en bredde på ca. 50 meter en anslått største tykkelse på 10-12 meter. Fjellmasser i størrelsesorden 15-20 000 kubikkmeter har vært i bevegelse, og sklidd ca. to meter ned mot vegen.

Har forberedt sprengingen

Geologene har anbefalt at disse massene fjernes, og de siste ukene har entreprenøren jobbet med å bygge en anleggsvei oppover fjellsiden for å komme til det løse fjellpartiet. I tillegg til å gjøre klart for sprenging har de sikret terrenget på siden og over løsneområdet.

Sprenger siste salve neste uke

Det er planlagt å sprenge ned massene i to omganger, og første sprenging skjedde 17. oktober. Nå er entreprenøren i gang med å rydde unna massene før de etter planen skal sprenge siste salve neste uke.
Etter planen skal vegen kunne åpnes for trafikk i slutten av desember.