Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet, og Statens vegvesen planlegger og bygger på vegne av fylkeskommunen.

Det er et komplisert arbeid som planlegges i området Hamran. Vegen skal utvides i bredden og stigningen skal reduseres, og for å få til dette må man senke vegen.

Dette er et omfattende arbeid og på grunn av sikkerheten og omfanget av arbeidet må vegen stenges fullstendig gjennom vår, sommer og høst 2016. Veien vil bli helt stengt ved Sørrollnes fisk og ved kraftverket på Sør-Forså. Det blir ingen muligheter for omkjøring.

Skal opprettholde fergetrafikken

Dette blir en stor belastning på lokalsamfunnet, og det er derfor lagt til rette for en midlertidig fergekai på Breivoll, slik at fergetrafikken kan opprettholdes. Det blir færre avganger i anleggsperioden.

I tillegg blir det skyssbåt som går i rute mellom Sørrollnes og Breivoll i hele perioden. Vi kommer tilbake med mer informasjon om ruter senere.

Folkemøter og mer informasjon

I løpet av mars/april vil vi informere bredt om detaljene i det som skal gjøres. Vi vil blant annet arrangere to folkemøter, et i Hamnvik og et på Sørrollnes. I tillegg blir det annonsert i dagspressen, samt at vi distribuerer et eget informasjonsark til alle husstander i Ibestad kommune.