På grunn av sikkerheten og omfanget av arbeidet må vegen stenges fullstendig i hele anleggsperioden (ca. 4 måneder). Veien blir fysisk stengt rett nord for Sørrollnes fisk og ved kraftverket på Ytre Forså. Det er ingen muligheter for omkjøring.

Hva skal gjøres?

Strekningen som skal utbedres er på 1130 meter. I tillegg til at vegbredden skal økes, skal stigningen over Hamran reduseres.

Dette skal gjøres:

  • Vegbredden utvides til 5,5 meter (asfaltert vegbredde 5 m).
  • Det lages grøft på innsiden for å ivareta drenering og fjellsikring.
  • Det lages nytt rekkverk på utsiden.
  • Stigningsforholdet over Hamran reduseres fra 12 til 8,7 %.
  • Det legges 9 nye stikkrenner gjennom vegen.
  • Det etableres 5 møteplasser.
  • Det utføres omfattende fjellsikring (bolting/nett/rensk). Arbeidssikring før og underveis i arbeidet, og permanent sikring i etterkant.

 

Fremdrift


Arbeidet planlegges å starte mandag 9. mai, og det skal etter planen være ferdig første halvdel av september.

Ferge og skyssbåt


Det er bygget et midlertidig fergeleie på Breivoll og i hele byggeperioden vil ferga gå i en egen rute mellom Harstad, Sørrollnes og Breivoll. Det blir lenger seilingstid og færre avganger. Oppdaterte fergeruter finner du på tromskortet.no.

Det settes også opp en egen skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll i hele perioden. Ruter for denne finner du på tromskortet.no.

Kontakt

Prosjektets hjemmeside: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv848rolla1

Byggeleder Statens vegvesen
Isak Mathisen, telefon: 77 61 70 40
E-post: isak.mathisen@vegvesen.no

Sentralbord Statens vegvesen: 02030

Ibestad kommune
Telefon 77 09 90 00
E-post: postmottak@ibestad.kommune.no
www.ibestad.kommune.no

Oppdaterte ruter for ferge, buss og skyssbåt finnes til enhver tid på nettsidene til Troms fylkestrafikk, www.tromskortet.no

Vegmeldinger og evt. innstilt ferge oppdateres fortløpende hos vegtrafikksentralen. Kontakt tlf. 175 eller www.175.no.

Kart Breivoll fergeleieKart Breivoll fergeleie