Etter planen skulle det i løpet av våren/sommeren starte opp en ny runde med oppgradering av denne fylkesvegen. Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet.

Tekniske utfordringer

Det er konsulentselskapet Multiconsult som har utført prosjekteringen i dette prosjektet, og i forbindelse med en rutinemessig tredjepartskontroll av løsningen ble det pekt på en del tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer. På grunnlag av dette ønsket Multiconsult å prosjektere en ny løsning, og i påvente av nye planer ble prosjektet derfor foreløpig stanset.

- Vi hadde i det lengste håpet at vi fortsatt skulle klare å komme i gang i løpet av denne våren, men den forsinkede oppstarten skaper utfordringer knyttet til å få ferdigstilt den permanente rassikringen i vinterhalvåret, ettersom den involverer store flater med sprøytebetong, sier Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Etter å ha vurdert de ulike mulighetene er det i samarbeid med vegeier Troms fylkeskommune derfor besluttet å utsette oppstarten av dette prosjektet til 2018, og sannsynlig oppstart blir da i april måned.