Statens vegvesen samarbeider med Ringsaker kommune og Hedmark fylkeskommune om sykkelbyen Brumunddal. Fylkesveg 84 Furnesvegen er ett av flere tiltak som vil gi større grad av sammenhengende standard og utforming hovedsykkelvegnettet og bidra til økt gåing og sykling i Brumunddal.

Den 3 m brede gang- og sykkelvegen langs fv. 84 Furnesvegen er tenkt utvidet til sykkelveg med fortau med total bredde på 5 m pluss skulder, på strekningen mellom Nordåsvegen og Mørkvedvegen. Utvidelsen vil komme på østsiden av dagens gang- og sykkelveg. Reguleringsplanen ble vedtatt av Ringsaker kommune 6. desember 2017.