Statens vegvesen har, i samarbeid med Ringsaker kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 84 Ringsakervegen, fra Fremstadvegen til Skansevegen. 

Prosjektet ble ferdigstilt i 01.09.2019.