Gang- og sykkelvegen er planlagt på nordsiden av fv. 86 fram til idrettsanlegget hvor det etableres en undergang for kryssing av fv. 86.

Statens vegvesen vil på vegne av Troms fylkeskommune og i samarbeid med Lenvik kommune utarbeide anbudsgrunnlag med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan.