Fylkesveg 885 ligger i Sør-Varanger kommune, og går mellom Hesseng og Nyrud. Veien tar av fra E6 ved Hesseng og går forbi Sandnes og Bjørnevatn sørover i Pasvikdalen til Nyrud. Vegen er til sammen 97,6 kilometer.

Langvasseid–Svanvik

Detaljreguering for strekningen Langvasseid–Svanvik, en strekning på 22 km ble vedtatt av Sør-Varanger kommune 9. 12. 2019. Strekningen har generelt dårlig standard med teleskader, stedvis dårlig sikt, dårlig kurvatur og smal vegbredde. Formålet med reguleringen er å sikre nok areal til å kunne gjennomføre mindre justeringer av veglinjen der det er hensiktsmessig. Utover dette skal det gjøres enkle tiltak for å heve standarden.