Formål med prosjektet er å legge til rette for bygging av ny hovedgate gjennom Holmestrand sentrum fra krysset Rådhusgaten/Jernbanegaten i nord til krysset Skolegaten/Bilet i syd.

Oversikt fv. 900 Holmestrand