Statens vegvesen har vurdert ulike alternativer for ny gate i eksisterende jernbanetrasé fra krysset Rådhusgaten x Kirkegaten til krysset Skolegaten x Bilet. På møtet vil det bli informert om dette arbeidet, anbefalt løsning for ny fv. 900 og videre framdrift for planarbeidet.

Representanter fra Holmestrand kommune og Statens vegvesen vil være tilstede for å svare på spørsmål og ta imot innspill og informasjon.

Velkommen!