Troms fylkeskommune ønsker å utrede fergefri forbindelse over Ullsfjorden til Lyngen, og arbeidet med utredninga er allerede i gang. I planprogrammet legges det opp til vurdering av flere alternativ, og arbeidet skal ende ut i anbefaling av vegtrasè for ny Ullsfjordforbindelse.

Det skal jobbes med økonomi, framdrift og tidsplan i tida framover. Alt dette kan du lese mer om når du laster ned prosjektbeskrivelsen. 

Møter og milepæler - informasjon og nyheter vil du finne på nettsidene.