Statens vegvesen har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Lyngen kommune, utarbeidet forslag til regional plan for fv. 91 Ullsfjordforbindelsen med konsekvensutredning. Planforslaget er utarbeidet etter kapittel 8 i plan og bygningsloven og består av planbeskrivelse, regional planbestemmelse og plankart. 

Formålet med planen er å sikre areal til framtidig etablering av ny vegtrasé for fylkesveg 91 over Ullsfjorden fra Hov i Tromsø kommune via Skarmunken til Storsteinnes i Lyngen kommune. Planforslaget sendes nå ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. november til og med 31. januar 2019.

Planforslaget er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Troms fylkeskommune, resepsjonen, Strandvegen 13, 9007 Tromsø
  • Lyngen kommune, servicetorget, Rådhuset, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet
  • Tromsø kommune, servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø
  • Statens vegvesen, Region Nord, Stakkevollvegen 35/37, 9010 Tromsø.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 31. januar 2019 sendes til:

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø,
  • eller firmapost‐nord@vegvesen.no

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Statens vegvesen ved Ann-Kristin Edvardsen, tlf. 900 95 345. E‐post: ann-kristin.edvardsen@vegvesen.no.

Informasjonsmøter vil annonseres og avholdes på et senere tidspunkt.