Bygging av gang- og sykkelveg mellom Reppekrysset og Være er ett av de prioriterte tiltakene i Miljøpakkens programområder.

Gang- og sykkelvegen skal binde sammen to eksisterende vegsystemer og vil utgjøre en del av hovedsykkelruten i Trondheim kommune videre til Malvik kommune. Vegen skal ligge på sørsiden av fylkesvegen, der det meste av arelaet er dyrkajord.

Gang- og sykkelveg skal krysse gjennom Vikelvvegen  (kv 8161) i kulvert. På Være skal den legges over dagens kulvert som går under fv. 950. Kryssingen av fv. 6672 Væresvegen vil skje i plan. Kulverten for Reppesbekken skal skiftes ut.

Illustrasjonsbilde ferdig bygd fylkesveg 950Illustrasjon av ein gang- og sykkelveg langs fylkesveg 950. Foto: Einar Birgison