Nordland fylkeskommune har gitt Statens vegvesen i oppdrag å vurdere hvordan fv. 976 på Andøya kan rassikres. Vegvesenet har vurdert flere løsninger og anbefaler at det bygges en tunnel.