I juni 2010 startet arbeidet med å oppgradere fylkesveg 98 over Ifjordfjellet til helårsveg. Vegen er hevet, og det er laget slake skråninger for å unngå bruk av rekkverk. Begge disse tiltakene bidrar til at det samler seg mindre snø, slik at det blir enklere å holde vegen åpen vinterstid, noe som igjen øker trafikksikkerhet og framkommelighet.

Totalt er det bygd 28,9 kilometer ny veg.

Finnmark fylkeskommune har bevilget 489 millioner kroner til prosjektet. Dette tilsvarer 528 millioner 2015-krtoner  

Lørdag 29. august 2015 ble det markert at prosjektet var ferdigstilt fram til Giilas.