En strekning på fylkesveg 98 mellom Ifjordfjellet og Tana bru planlegges opprustet til samme standard som den nye vegen over Ifjordfjellet.

En strekning på 1,7 kilometer i Tarmfjordbakken var ferdig utbedret i 2016, mens det nå er lagt fram forslag til reguleringsplan for en 19 kilometer lang strekning mellom  Leibošjohka og Ráddovuotna/Smalfjord. Planen inneholder ingen større endringer i selve veglinja, men vegen skal gjøres bredere, skarpe svinger rettes ut og det skal bygges to nye bruer.

Høringsfristen var 15. september 2017. Se hele planforslagert her.