Temaet er forslaget til reguleringsplan for fylkesveg 98 mellom Leaibbosjohka og Ráttovuotna/Smalfjord. Her vil det være mulig å stille spørsmål og komme med innspill.

Reguleringsplanen innebærer detaljert forslag til opprusting av en 19 kilometer lang strekning på fylkesvegen mellom Ifjordfjellet og Tana bru. Planen inneholder ingen større endringer i selve veglinja, men vegen skal gjøres bredere, svinger rettes ut og det skal bygges to nye bruer.

Høringsfristen er 15. september og forslaget til reguleringsplan kan lastes ned her.