Du kan lese mer om vedtaket i Vest-Agder fylkesting fra oktober 2013 her.

Med en 3,5 kilometer lang undersjøisk tunnel skal øysamfunnet Hidra i Flekkefjord få vegforbindelse til fastlandet.

Fastlandsforbindelsen vil forenkle hverdagen til rundt 600 innbyggere som i dag er avhengig av fergeforbindelsen Kvellandstrand-Launes for å komme til og fra fastlandet. Den vil også komme næringslivet og hytteeiere på øya til gode og lette adkomsten for de mange turistene som hvert år besøker øya.

Den undersjøiske tunnelen blir 8,5 meter bred, i tråd med vegvesenets krav. Kjørefeltbredden i hver retning blir på 3,25 meter. Kjøretiden er beregnet til å ta rundt fem minutter. I tillegg til tunnelen bygges det en 300 meter lang adkomstveg til båthavna på fastlandsiden.

  • Samfunnsøkonomisk nytte: 99 millioner kroner
  • Dagens trafikkgrunnlag: 330 kjøretøy/døgn
  • Andel tunge kjøretøy: 5 prosent
  • Forventet trafikkvekst i åpningsåret: 18 prosent