På begge sider av Hidrasund vil tunnelen gå i en 1500 meter lang s-kruve i fjell før den kommer opp i dagen henholdsvis på Kvellandstrand og på Kunes (mellom Launes og Bukstad). Årsaken er det store fallet ned til tunnelens laveste punkt på ca. 125 meter under havet.

På Hidrasiden vil veien komme ut i dagen på Kunes hvor den legges i en bue ut i sjøen på en steinfylling, før den kommer opp på dagens trasé.

Utbyggingstiden er beregnet til under ett år, dersom alt går etter planen. På det meste vil opptil 60-70 meter tunnel bli drevet ut per uke. Mellom 50 og 60 anleggsfolk, samt maskiner, dumpere og borerigger vil være i aksjon i anleggsperioden.

Viktige tall

  • Tunell-lengde: 3200 meter (hvorav 750 meter under sjøen)
  • Vegbredde: 8,5 meter
  • Maksimal stigning: 10 prosent
  • Maks dybde: 125 meter under havnivå