Fra og med 24. mars 2014 innføres vektbegrensning over Kjøkøysund bru på fylkesveg 108 mellom Kråkerøy og Kjøkøya. Maksimal tillatt totalvekt blir 32 tonn. Dette innebærer at tyngre vogntog og semitrailere ikke kan passere over brua. Lette kjøretøy, personbiler, busser og lastebiler kan fortsatt benytte brua som normalt.

Omlasting

Kjøretøy med totalvekt over 32 tonn må selv sørge for omlasting på egnede steder. I enkelttilfeller kan det være mulig å få dispensasjon fra vektbegrensningen for transport av et udelbart kolli (spesialtransport). Dette vil i så fall skje ved sentrisk kjøring med ledebil.

Søknad om dispensasjon sendes per e-post til disp.spesialtransport@vegvesen.no

Varighet

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er i gang med å utrede om Kjøkøysund bru skal rehabiliteres eller om det bør bygges en helt ny bru. Uansett hvilken løsning som viser seg å bli den mest hensiktsmessige vil planlegging av videre arbeider og finansieringsavklaringer ta lang tid.