Frå arbeidsmøte (1. desember 2016) med kommunar og næringslivet, gjennomgang av veglinjer og vidare prosess: