Det er nå klart for utlysning av anbudskonkurranse for Langsundforbindelsen (fv. 863). Den første kontrakten, som gjelder tunnel, kryss og veg i dagen - lyses ut 8. desember.

Tilbudsfrist er i slutten av februar.

Troms fylkeskommune får innstillinga fra Statens vegvesen til godkjenning i uke 13, og innstillingsbrevet vil gå ut uke 14-15.

Planen er å starte prosjektet i mai/juni 2016.
Byggetida er beregnet til 3 år.

Troms fylkeskommunes pressemelding.