Karlsøy kommune er en øykommune hvor øyene er knyttet sammen med fergesamband. Fergene gjør at driften av kommunen er urasjonell. Muligheten til å delta på aktiviteter innen foreningsliv, idrett og kultur på ettermiddag- og kveldstid begrenses av kommunikasjonene. Næringslivet på øyene har dessuten konkurranseulempe sammenlignet med bedrifter som ikke er avhengig av ferger.

Langesundforbindelsen skal gi bedre forhold for næringstransport, reiseliv, drift av kommunen  og for befolkningen. Det skal dessuten skapes grunnlag for et bedre arbeidsmarked og nærmere tilknytning til regionsenteret på Hansnes. 

Reguleringsplanen for Langsundforbindelsen omhandler fast vegforbindelse mellom Reinøya og Ringvassøya og innkorting og bedre regularitet på fergesambandet til Vannøya og Karlsøya.