Hensikten med prosjektet er å gjøre det enklere å sykle, samt bedre syklistenes framkommelighet, sikkerhet og komfort på hovednettet for sykkel.

Formålet med planen er å etablere et sykkelfelt eller tilsvarende tosidig løsning for sykkel langs fv. 414 Misjonsveien, fv. 446 Randabergveien fra krysset med Sjøveien til rundkjøringen mot Gjerdeveien og 480 Randabergveien. Planen skal bidra til en mer helhetlig sykkelløsning og redusere systemskifter langs strekningen. Når prosjektet er ferdigstilt, vil det være sammenhengende sykkelfelt fra Løkkeveien til Gjerdeveien.