Formålet med planen er å etablere et sykkelfelt eller tilsvarende tosidig løsning for sykkel langs Randabergveien, fra krysset med Sjøveien til rundkjøringen mot Gjerdeveien. Planen skal bidra til en mer helhetlig sykkelløsning og redusere systemskifter langs strekningen. Når prosjektet er ferdigstilt, vil det være sammenhengende sykkelfelt fra Løkkeveien til Gjerdeveien.