Hensikten med prosjektet er å utvide dagens gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau. Dette vil gjøre det tryggere å sykle og gå, samt bedre syklistens framkommelighet, sikkerhet og komfort på hovednettet for sykkel.