Detaljplanen for Tunvegen–Jakob Kjødesveg–Statsminister Michelsens veg har som formål å legge til rette for at samferdselsarealene kan opparbeides i tråd med vedtatt områdeplan for Paradis Sentrum.