Planene er tilgjengelig:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • www.sarpsborg.com,
  • ved Sarpsborg hovedbibliotek
  • og områdebibliotekene i Tune og Skjeberg

Formålet med planene er å oppgradere totalt 8 bussholdeplasser til universell utforming på tre strekninger langs fv. 114 Grålumveien, fv. 118 Tuneveien og fv. 118 Skjebergveien.

Åpen kontordag

Statens vegvesen arrangerer åpen kontordag for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål onsdag 5. juni 2019 kl. 1500–1800 ved Sarpsborgkontoret, Torget 5, 1702 Sarpsborg.

Merknader

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftlig innen 1. juli 2019. Send merknadene

  • per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no eller
  • per brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lene Hermansen på telefon 692 43 731 eller e-post lene.hermansen@vegvesen.no.