Detaljreguleringsplan for Sarpsborg, kollektivholdeplasser på høring, høringsfrist 1. juli 2019.